„Tartós Befektetési Számla” Promóció
– Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) -

1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek

1.1. Szervező

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A, továbbiakban: OTP Bank)

1.2. Partner

A promóció lebonyolításában együttműködő partnerek (továbbiakban: Partner):

 • Mito Social Kft. (1051 Budapest, Károlyi u. 9. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155)
 • Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021)
2. Az alkalmazás

A Promóció során a mobilra is optimalizált https://www.apenzbeszel.hu/tbsz oldalon meghirdetett Játékban a felhasználóknak személyes adataik megadására van lehetőségük, mellyel regisztrálnak a Játékba.

2.2. A Játékban regisztráló felhasználó (továbbiakban: Játékos) – amennyiben teljesíti a 3.1 pontban foglalt a részvételi feltételeket – Promócióban vesz részt, és nyereményben (továbbiakban: Nyeremény) részesülhet.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Promócióban az a felhasználó vehet részt, aki:

 • legalább 18. életévét betöltött, az illetékes magyar vagy külföldi hatóság által kiadott érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes állampolgár,
 • az alkalmazás részét képező online regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadja a következő, valóságnak megfelelő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, valamint
 • az „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.” checkbox bejelölésével elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez,és
 • a „ Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok banki termékekkel kapcsolatos ajánlatok (beleértve a személyre szabott ajánlatok) kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez az OTP Bank Nyrt. által .” checkbox bejelölésével kijelenti, hogy hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez

3.2. A 3.1. ponton túl a további feltételek:

3.2.2. már meglévő Tartós Befektetési Számlájára vonatkozóan - az 5 éves megtakarítás időszak végéig – a teljes meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot OTP bankfiókban, vagy OTPdirekt internetes vagy telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül megadja, VAGY

3.2.3. bármely OTP bankfiókban új Tartós Befektetési Számlát (továbbiakban: TBSZ) nyit,

3.2.4. továbbá a Nyeremény érvényesítéséhez az OTP Vásárlási kedvezmények megjelölt partnereinél 5000 Ft feletti értékben vásárol OTP bankkártyájával.

3.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni és egy e-mail címről jogosult regisztrálni a https://www.apenzbeszel.hu/tbsz weboldalon. Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen dokumentum 9. pontja alapján a Játékból kizárja.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék 2018. november 19. 12.00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 28. 24.00 óráig tart.

5. A Játék leírása

5.1. A Szervező 2018. november 19-én a https://www.apenzbeszel.hu/tbsz weboldalon (továbbiakban: Weboldal) meghirdeti a „Tartós Befektetési Számla” promóciót.

5.2. Azon Játékosok, akik teljesítik a 3.1. pontban foglalt feltételeket, részt vehetnek a Játékban a Nyereményért.

5.3. Minden Játékos csupán egy nyereményjáték regisztrációt hozhat létre és egyetlen regisztrációval vehet részt a Nyereményért folyó Játékban.

6. Nyertesek kiválasztása és nyeremények

6.1. Tartós Befektetési Számlát hosszabbítók esetében

6.1.1. A Nyereményért folyó Játék időtartama alatt összesen 1000 darab Nyertes kerül megnevezésre. Az az első 1000 Játékos, aki maradéktalanul teljesíti a 3.1. és a 3.2.2. pontban leírt feltételeket, Nyereményben részesül.

6.1.2. Amint eléri a 3.1. és 3.2.2. pontban leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok száma az 1000-ret, a Játék lezárul. A nyertesek kiválasztása a TBSZ hosszabbításra vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzése után történik. Szervező csak a teljes meghosszabbítást tekinti érvényesnek, a részhosszabbításra vonatkozó nyilatkozat megadása a Promócióban nem vesz részt.

6.2. Új Tartós Befektetési Számlát nyitók esetében

6.2.1. A Nyereményért folyó Játék időtartama alatt összesen 1000 darab Nyertes kerül megnevezésre. Az az első 1000 Játékos, aki maradéktalanul teljesíti a 3.1. és a 3.2.3. pontban leírt feltételeket, Nyereményben részesül.

6.2.2. Amint eléri a 3.1. és 3.2.3. pontban leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok száma az 1000-ret, a Játék lezárul. A nyertesek kiválasztása az új TBSZ kötések ellenőrzése után történik.

6.3. Nyeremények

Játék ideje alatt megnyerhető nyeremények a 6.1. és a 6.2. szerinti nyertesek esetében: 1000-1000 db 5000 Ft értékű ajándékkupon, amely a Rossmann, az Extreme Digital, a Praktiker vagy a MOL kijelölt üzleteiben érvényesíthető.

Az ajándékkupon bankkártyás vásárlással vehető igénybe. A kupon értéke utólag kerül jóváírásra, a kupon értékét (5000 Ft-ot) meghaladó OTP bankkártyás vásárlás után.

6.4. Az ajándékkupon az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények felületén aktiválható és a Vásárlási kedvezmények feltételei szerint váltható be a megjelölt partneri üzletekben. Az ajándékkupon készpénzre nem váltható.

A Nyeremény ajándékkuponok 2019. február 1-től 2019. február 28-ig érvényesíthetőek.

6.5. A Játékban

 • minden Játékos csak egyszer regisztrálhat érvényesen,
 • Nyereményért az a Játékos indulhat, aki a Játék ideje alatt regisztrál a Weboldal felületén, és teljesíti a részvételi feltételeket
 • Egy Játékos maximum csak egy Nyeremény megnyerésére jogosult.

6.6. Az 6.3. pontban leírt Nyereményt a megfelelő feltételek teljesítése esetén a Szervező biztosítja. A Nyeremények átadásával felmerülő költségeket a Szervező viseli. A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

6.7. A Nyertes kiválasztásának részletes feltételeit a jelen Szabályzat előre meghatározza azzal, hogy a Nyertesek megállapításának feltétele előre meghatározott részvételi feltételek együttes teljesítése. Szervező kijelenti, hogy a Nyertesek kiválasztásakor jelen Szabályzatban nem rögzített szempontokat nem vesz figyelembe.

7. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

7.1. A 6.3. pontban szereplő Nyeremény nyerteseit a Szervező a 3.1. pontban, illetve a 3.2.2. vagy 3.2.3. pontban leírt feltételek teljesülésének ellenőrzését követően állapítja meg, a Játékidőszak legvégén, legkésőbb 2019. január 18-ig. A Szervező Nyeremény nyerteseit a megállapítást követően a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti (továbbiakban: „Értesítés”), a Játék lezárást követően, legkésőbb 2019. január 31-ig . Az Értesítés során Szervező tájékoztatja a Nyerteseket a nyeremények átadásával kapcsolatos részletekről.

7.2. A Nyeremény ajándékkuponok az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények felületére legkésőbb 2019. február 1-ig feltöltésre kerülnek. A kedvezmény annál a partnernél (Rossmann, Extreme Digital, Praktiker, MOL) kerül érvényesítésre, ahol a Nyertes először vásárol 5.000 Ft feletti értékben OTP Bankkártyájával. A ajándékkuponnal érvényesíthető pénzvisszatérítés az OTP Vásárlási kedvezmények szabályai szerint valósul meg a Nyertes OTP bankkártyájához tartozó bankszámláján.

7.3. A Játékosok a kiválasztás eredményét a jelen szabályzatban meghatározott „Részvételi feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják.

8. Adózás

8.1. Az 6.3. pontban írt nyeremények utáni esetleges személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó együttes összegét a Szervező viseli.

9. Általános rendelkezések

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

9.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, szabálytalan játékot, visszaélést, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Játékból indoklás nélkül kizárja.

9.3. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező https://www.apenzbeszel.hu/tbsz oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A Nyertesek vállalják és hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a Nyereményt közzétegye a Weboldalon. A Nyertesek adatainak kezelése legkésőbb 2019. május 21-ig történik.

9.5. Szerveridő: A Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.

9.6. Szervező és Partner a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. Amennyiben Játékos valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, és az érintetteknek ebből kára származhat, polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a Játékos ellen.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja, azzal a feltétellel, hogy erről a Játékosokat megfelelően tájékoztatja.

9.8. Kapcsolattartási e-mail cím: kozossegimedia@otpbank.hu

10. A Szervező felelőssége

10.1. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény forgalmazójával, illetve gyártójával szemben érvényesítheti. A Szervezővel szemben továbbá nem alapoz meg igényérvényesítést az a körülmény, ha a Nyertes egyébként nem elégedett a Nyereményekkel.

10.3. A Szervező nem vállal felelősséget azért a kárért, amely a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából ered, továbbá a Játékkal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.4. Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Weboldal felületén (www.apenzbeszel.hu) felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a Weboldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a Weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A Weboldalon szereplő nyilatkozat kitöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárja, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

10.5. Ha a Játékos a tranzakciós művelet közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6. Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a Játékban, kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg az Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

11. Adatkezelés

11.1. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partner (adatfeldolgozó) a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partner - a Szabályzat elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján - abból a célból kezelik és dolgozzák fel:

 • hogy a Játék Nyerteseit megállapítsák, értesítsék, illetve a Nyereményeket átadják,
 • a Nyereményekkel kapcsolatos adófizetés teljesítését igazolják,

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum

11.2. A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Játékos az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: informacio@otpbank.hu. A hozzájárulás visszavonása a Játékosra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

11.3. Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2019.05.21.-ig kezeli.

Az OTP Bank Nyrt., mint Szervező és adatkezelő a 3. pont szerinti Részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi el. Az adatokat a Mito Social Kft. [1051 Budapest, Károlyi u. 9. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155] és Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021) dolgozza fel, mint Partner és adatfeldolgozó.

11.4. Szervező, mint adatkezelő és Partner, mint adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.

A Játékosok a Weboldalon a „ Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez ” checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.

11.5 A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

11.6 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu).

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Asztalán Csaba (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1 A Játékos az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken: informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.

12.2 A Játékos továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12.3 A Játékosnak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Játékos a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Játékos szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható

13. Kizárt személyek

13.1 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Partner Promócióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Promóció marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. §. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.

Budapest, 2018. november 19.

OTP Bank Nyrt.