„A pénz beszél” Promóció – Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)
A módosítás hatályos 2018. október 16-tól.

1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek

1.1. Szervező

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A, továbbiakban: OTP Bank)

1.2. Partner

A promóció lebonyolításában együttműködő partnerek (továbbiakban: Partner):

Mito Social Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 23. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155)

Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021)

2. Az alkalmazás

2.1. A Promóció során a mobilra is optimalizált https://www.apenzbeszel.hu oldalon feltett kérdésekre kell választ adni. A Játékban a Felhasználóknak személyes adataik megadására van lehetőségük, mellyel regisztrálnak a Játékba.

2.2. A Játékban feltett kérdéseket megválaszoló felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) – amennyiben teljesítik 3.1 pontban foglalt a részvételi feltételeket – Promócióban vesznek részt, és nyereményben (továbbiakban: Nyeremény) részesülhetnek.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Promócióban az a Felhasználó vehet részt, aki:

 • legalább 18. életévét betöltött, az illetékes magyar vagy külföldi hatóság által kiadott érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes állampolgár,
 • az „ Hozzájárulok a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez az OTP Bank Nyrt. által .” checkbox bejelölésével kijelenti, hogy hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez,
 • az „ Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez .” checkbox bejelölésével elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez,és
 • az alkalmazás részét képező online regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadja a következő, valóságnak megfelelő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám
 • rendelkezik OTPdirekt internetbank regisztrációval,
 • az OTPdirekt internetbank felületén teljes mértékben, érvényesen kitölti a Pénzügyi Tervezőt és a kitöltés végén rögzíti a Játék regisztráció végén kapott promóciós kódot,
 • továbbá a Nyeremény érvényesítéséhez az OTP Vásárlási kedvezmények megjelölt partnereinél 5000 Ft feletti értékben vásárol OTP bankkártyájával

3.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni és egy e-mail címről jogosult regisztrálni a https://www.apenzbeszel.hu weboldalon. Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen dokumentum 9. pontja alapján a Játékból kizárja.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék 2018. október 1. 12.00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2018. október 31. 24.00 óráig tart.

5. A Játék leírása

5.1. A Szervező 2018. október 1-jén a https://www.apenzbeszel.hu Weboldalon meghirdeti a „A pénz beszél” promóciót.

5.2. Azon Játékosok, akik teljesítik a 3.1. pontban foglalt feltételeket, részt vehetnek a Játékban a Nyereményért.

5.3. Minden Játékos csupán egy nyereményjáték regisztrációt hozhat létre és egyetlen regisztrációval vehet részt a Nyereményért folyó Játékban.

6. Nyertesek kiválasztása és nyeremények

6.1. A Nyereményért folyó Játék időtartama alatt összesen maximum 2000 (módosítva 1000 darabról 2018. október 16-án) darab Nyertes kerül megnevezésre. Az az első 2000 (módosítva ’első 1000 Játékos-ról’ 2018.október 16-án) Játékos, aki maradéktalanul teljesíti a Játék részvételi feltételeit, Nyereményben részesül.

6.2. Amint eléri a részvételi feltételeket teljesítő Játékosok száma a 2000-ret (módosítva ’1000’-ről 2018.október 16-án), a Játék lezárul. A nyertesek kiválasztása az OTPdirekt felületén a Pénzügyi Tervező kitöltések ellenőrzése után történik. Szervező csak a teljes mértékben kitöltött Pénzügyi Tervező adatlapokat tekinti érvényesnek, valamint azokat, ahol a Játékban generált kód is rögzítésre került.

6.3. A Játék ideje alatt megnyerhető nyeremények: 2000 db (módosítva ’1000 db’-ról 2018. október 16-án) 5000 Ft értékű ajándékkupon az OTPdirekt Vásárlási kedvezmények-ben aktiválható Rossmann, Extreme Digital, Praktiker vagy MOL partnernél. Az ajándékkupon bankkártyás vásárlással vehető igénybe. A kupon értéke utólag kerül jóváírásra, a kupon értékét (5000 Ft-ot) meghaladó OTP bankkártyás vásárlás után.

6.4. Az ajándékkupon az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények felületén aktiválható és a Vásárlási kedvezmények feltételei szerint váltható be a megjelölt partneri üzletekben. Az ajándékkupon készpénzre nem váltható.

A Nyeremény ajándékkuponok 2018. november 23-tól 2018. december 31-ig érvényesíthetőek.

6.5. A Játékban

 • minden Játékos csak egyszer regisztrálhat érvényesen,
 • Nyereményért az a Játékos indulhat, aki a Játék ideje alatt regisztrál a Weboldal felületén, és teljesíti a részvételi feltételeket
 • Egy Játékos maximum csak egy Nyeremény megnyerésére jogosult.

6.6. Az 6.3. pontban leírt Nyereményt a 3.1 pontban foglalt feltételek teljesítése esetén a Szervező biztosítja. A Nyeremények átadásával felmerülő költségeket a Szervező viseli. A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

6.7. A Nyertes kiválasztásának részletes feltételeit a jelen Szabályzat előre meghatározza azzal, hogy a Nyertesek megállapításának feltétele előre meghatározott részvételi feltételek együttes teljesítése. Szervező kijelenti, hogy a Nyertesek kiválasztásakor jelen Szabályzatban nem rögzített szempontokat nem vesz figyelembe.

7. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

7.1. A 6.3 pontban szereplő Nyeremények nyerteseit a Szervező a 3.1. pontban leírt minden feltétel teljesülésének ellenőrzését követően állapítja meg, a Játékidőszak legvégén, legkésőbb 2018. november 16-ig. A Szervező Nyeremények nyerteseit a megállapítást követően a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti (továbbiakban: „Értesítés”), a Játék lezárást követően, legkésőbb 2018. november 23-ig . Az Értesítés során Szervező tájékoztatja a Nyerteseket a nyeremények átadásával kapcsolatos részletekről.

7.2. A Nyeremény ajándékkuponok az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények felületére legkésőbb 2018. november 23-ig feltöltésre kerülnek. A kedvezmény annál a partnernél (Rossmann, Extreme Digital, Praktiker, MOL) kerül érvényesítésre, ahol a Nyertes először vásárol 5.000 Ft feletti értékben OTP Bankkártyájával. A ajándékuponnal érvényesíthető pénzvisszatérítés az OTP Vásárlási kedvezmények szabályai szerint valósul meg a Nyertes OTP bankkártyájához tartozó bankszámláján.

7.3. A Játékosok a kiválasztás eredményét a jelen szabályzat 3.1. pontjában meghatározott „Részvételi feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják.

8. Adózás

8.1. Az 6.3. pontban írt nyeremények utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összegét a Szervező viseli.

9. Általános rendelkezések

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

9.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, szabálytalan játékot, visszaélést, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Játékból indoklás nélkül kizárja.

9.3. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező https://www.apenzbeszel.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A Nyertesek vállalják és hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a Nyereményt közzétegye a Weboldalon. A Nyertesek adatainak kezelése legkésőbb 2019. február 28-ig történik.

9.5. Szerveridő: A Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.

9.6. Szervező és Partner a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. Amennyiben Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, és az érintetteknek ebből kára származhat, polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Felhasználó ellen.

9.7. Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonása és a Szabályzat módosítása, illetőleg kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról a Weboldal felületén és/vagy az OTP Bank Facebook Oldalán posztban, vagy kommentben értesíti a Felhasználókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Felhasználók megtévesztését.

9.8. Kapcsolattartási e-mail cím: kozossegimedia@otpbank.hu

10. A Szervező felelőssége

10.1. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény forgalmazójával, illetve gyártójával szemben érvényesítheti. A Szervezővel szemben továbbá nem alapoz meg igényérvényesítést az a körülmény, ha a Nyertes egyébként nem elégedett a Nyereményekkel.

10.2. A Játékos által megadott adatok hiányosságából/hibájából eredően a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.3. A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban részt vevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, továbbá a Játékkal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.4. Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Weboldal felületén (https://www.apenzbeszel.hu) felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a Weboldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a Weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A Weboldalon szereplő nyilatkozat kitöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

10.5. Ha a Játékos a tranzakciós művelet közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6. Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a Játékban, kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg az Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

10.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja, azzal a feltétellel, hogy erről a Játékosokat megfelelően tájékoztatja.

11. Adatkezelés

11.1. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partner (adatfeldolgozó) a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partner - a Szabályzat elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján - abból a célból kezelik és dolgozzák fel:

 • hogy a Játék Nyerteseit megállapítsák, értesítsék, illetve a Nyereményeket átadják,
 • a Nyereményekkel kapcsolatos adófizetés teljesítését igazolják,

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím.

11.2. A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Játékos az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: informacio@otpbank.hu. A hozzájárulás visszavonása a Játékosra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

11.3. Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2019.02.28.-ig kezeli.

Az OTP Bank Nyrt., mint Szervező és adatkezelő a 3. pont szerinti Részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi el. Az adatokat a Mito Social Kft. [1051 Budapest, Nádor u. 23. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155] és Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021) dolgozza fel, mint Partner és adatfeldolgozó.

11.4. Szervező, mint adatkezelő és Partner, mint adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.

A Játékosok a Weboldalon a „ Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez ”” checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez a Szervező és Partner (adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

11.5. A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

11.6. Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu).

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Asztalán Csaba (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1. A Játékos az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken: informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.

12.2. A Játékos továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12.3. A Játékosnak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Játékos a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Játékos szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható

13. Kizárt személyek

13.1. A Promóciót az OTP Bank Nyrt. szervezi. Partner a Mito Social Kft. és a Cafe Communications Kft.. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Partner munkavállalói, a Promócióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Promóció marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. §. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.

Budapest, 2018. október 1.

OTP Bank Nyrt.